photographs / DAISUKE TSUCHIYAMA(TRON)
styling / KAORI ISEKI
hair&make-up / MIKAKO KIKUCHI(TRON)
model / LINDA
composition / KAORI SUTO